Saņemta būvatļauja

– 7. septembrī Inline treniņu halles būvniecībai izsniedz būvatļauju. Turpinām projekta skaņošanu būvdarbu uzsākšanas atļaujas saņemšanai.